top of page
data 2.jpg

VIL DU VITE MER OM DATABRILLER?

Databriller

En databrille avlaster og gir et behagelig syn ved jobbing foran skjerm. For at arbeidsgiver skal dekke databrillen din, må styrken være ulik din private brille og spesialtilpasset dine arbeidsforhold.

 

Utgangspunktet er at arbeidsgiver skal dekke utgifter til å undersøke om du trenger databriller, og dekke innkjøp av databriller etter behov. Dette gjelder alle arbeidstakere som bruker en vesentlig del av arbeidstiden foran skjerm.

Dersom arbeidsgiveren din skal dekke brillen, må optikeren attestere at du har behov for egne databriller. Disse er kun ment til bruk på din arbeidsplass, og må være briller du har behov for i tillegg til din vanlige synskorreksjon. Det er kun optiker som kan attestere behov for databriller.

Avtal alltid med arbeidsgiveren din før du går til anskaffelse av en databrille du ønsker dekket. Myndighetene har ikke satt noen beløpsgrense for innkjøp av databriller, men utgangspunktet er at de må ha den funksjonaliteten som skal til for at du som arbeidstaker ser godt foran skjermen. En terminalbrille dekket av arbeidsgiver tilhører i utgangspunktet arbeidsplassen. 

bottom of page