top of page
Eye Test

SYNSTEST

HVOR OFTE BØR DU SJEKKE SYNET?

Synet er den dominerende sansen i vår oppfatning av omverdenen. Synet endrer seg gjennom hele livet, og endringene kan skje så sakte at det er vanskelig å oppdage dem selv. Jevnlige undersøkelser av synet spiller derfor en stor rolle for egen øyehelse. De fleste optikere vil anbefale at du bør sjekke synet regelmessig.

Det er mange grunner til å sjekke synet regelmessig. Nå lurer du kanskje på hvorfor det er nødvendig å sjekke synet hvis du ikke opplever problemer, men det er faktisk i dine beste interesser.  

Optikere ser nemlig etter flere ting enn bare endringer i hvor godt du ser når de sjekker synet til kundene sine.

En synsundersøkelse er ikke kun et virkemiddel for å fastslå om du trenger synshjelpemiddel, men kan også avsløre tegn på en rekke vanlige helsetilstander som blant annet diabetes, høyt blodtrykk og høyt kolesterol. 

Besøket hos optikeren kan gi  informasjon om endringene er normale, eller om det ligger andre sykdommer bak. 

Ved en synsundersøkelse vil du bli spurt om din sykdomshistorikk – anamnesen – og om det finnes øyesykdommer i din nærmeste familie. Dette er spesielt viktig da noen øyesykdommer er arvelige. Derfor er det viktig at optikeren bruker god tid i synsprøverommet.

Ved å sjekke synet regelmessig gir man også øyet optimale arbeidsforhold fordi man kan tilpasse briller eller linser etter behov.

bottom of page